Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Şemsettin Dursun

NO Makale Adı
1356121206 Bulanık(fuzzy) Mantık Paradigması Üzerine

Klasik Mantık, klasik küme kavramı üzerine kurulmuş bir mantık formu iken,
Bulanık Mantık bulanık küme kavramını baz alan bir mantk biçimidir. Başlangıçta
Bulanık Mantık pek ciddiye alınmazken, son yıllarda üniversitelerde, araştırma enstitülerinde
ve bazı üretici firmalarda üzerinde düşünülmeye, incelenmeye ve araştırılmaya
başlanmıştır.
Bu çalışmamızda, Klasik Mantık ile Bulanık Mantık arasındaki ilişkileri üç farklı
uzayda inceledik. Bu bağlamda Klasik Mantık, bir boyutlu uzayda 21=2 değer, iki
boyutlu uzayda 22=4 değer ve üç boyutlu uzayda 23=8 değer alırken, Bulanık Mantık
bu üç uzayda da sonsuz değer almaktadır. Böylece Bulanık Mantığın, Klasik Mantığı
da içeren çok kapsamlı bir yapı olduğunu göstermiş olduk.