Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Songül Gürsoy

NO Makale Adı
1356121199 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Üretimin Gelişmesinde Mekanizasyonun Rolü

Tarımsal üretimin başlıca hedefleri, birim alandan yüksek verimin elde edilerek
karlılığın artırılması, iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi şeklinde sıralayabiliriz.
Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tarımsal mekanizasyon alanındaki
gelişmelerin kırsal kesimdeki sosyal ve ekonomik alandaki etkileri irdelenmiştir.