Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Selman Aydın, Hüseyin Aydın, Cumali İlkılıç

NO Makale Adı
1356121190 Biyodizelin Hava Kirliliğine Etkisi

Bu çalışmada aspir yağından transesterifikasyon (yağın yeniden esterleştirmesi)
yöntemi ile biyodizel üretilmiştir. %20 aspir biyodizeli %80 dizel karışımlı yakıt
ile normal dizel yakıtı (D2) tek silindirli, dört zamanlı, direkt püskürtmeli ve hava
soğutmalı bir dizel motorunda kullanılarak egzoz emisyonları karşılaştırmalı olarak
incelendi. Yakıtların test sonuçları karşılaştırıldığında aspir yağı metil esterinin dizel
yakıtına göre NOx ve O2 emisyonlarında artış HC, CO2 ve CO emisyonlarında ise
azalmalar görülmüştür. Motor emisyonlarında metil ester karışımı (B80) genel itibari
ile çevre açısından daha az zararlı olduğu görülmüştür.