Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Ramazan Tekin, Necmettin Sezgin, Ömer Faruk Ertuğrul

NO Makale Adı
1356120378 Matlab ile Hodgkin-Huxley Nöron Modeli Temelli Nöron Dinamiği Benzetimi

Bu çalışmada teorik sinirbilimde çok önemli bir yere sahip olan Hodgkin-Huxley
(HH) nöron modeli esas alınarak Aksiyon Potansiyelinin (AP) MATLAB ile grafik
arayüzlü (GUI) bir benzetimi yapılmıştır. Benzetimde, modele ait birçok parametre
değiştirilerek bu değişikliklerin AP formu ve modele ait bir takım dinamik parametreler
üzerindeki etkileri grafiksel olarak gösterilebilmektedir. Sıcaklık yada hücre içi
ve hücre dışı iyonik konsantrasyon değerleri değiştirilebilmekte ve bu değişkenlere
bağlı parametreler biyolojik gerçekliğe uygun bir biçimde güncellenmektedir. Bu tür
benzetim çalışmalarıyla HH ve benzeri modellerin biyolojik uygunluğunun test edilebileceği
veya laboratuar çalışması gerektirebilecek birtakım deneysel çalışmaların
daha kolay ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.