Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Ö. Faruk ERTUĞRUL, Yılmaz KAYA, Emrullah ACAR

NO Makale Adı
1356120361 Enerji İletim Hattı Arızalarında Elman YSA Kullanılarak Çok Hızlı Arıza Tetikleme Algoritm ası

Arızanın hızlı tespit edilememesi ve kısa devre akımı altında çalışması teçhizatın ömrünün
azalmasına, arızalanmasına, tamamen kullanılamaz duruma gelmesine ayrıca can
ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Arızanın hızla tespit edilip, arızalı hattın izole edilmemesi
durumunda trafo merkezinin işlevini göremez hale gelmesine ya da yakın bölgede
geniş çaplı elektrik kesintisine neden olabilmektedir. Öte yandan arıza olma ihtimaline
karşı gereksiz yere enerji iletim hattının kesilmesi elektrik kalitesini etkilemektedir.Arıza
tespiti için mevcut algoritmalarla beraber çalışacak mesafe koruma rölelerinde “triger”
diye adlandırılan bir tetikleme sinyalini çok hızlı bir şekilde oluşturacak yeni bir yönteme
ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, mesafe koruma röleleri arıza tespit algoritmasında Elman
yapay sinir ağları kullanılarak tetikleme sinyali üreten yeni bir yöntem geliştirilmiştir.
Yapılan çalışmanın daha önce yapılan çalışmalardan farkları; gerçek arıza sinyalleri kullanılması,
çok hızlı sonuç alınmasıdır. Elde edilen sonuçlar daha önce yapılan çalışmalar
ve mesafe koruma rölelerinin sonuçları ile kıyaslanmıştır. Sonuç olarak Elman yapay sinir
ağlarının çok hızlı arıza tespitinde tetikleme amacıyla kullanılabileceği görülmüştür.