Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Nesrin İlgin Beyazit, Hüsamettin Bulut

NO Makale Adı
1356118558 Batman İli İçin Eğimli Yüzeylere Gelen ve Camdan Geçen Güneş Işınım Miktarının Analizi

Binalarda konfor şartlarını sağlamak için kullanılan iklimlendirme sistemleri büyük
miktarlarda enerji tüketmektedirler. İklimlendirme sistemlerin çektiği güç binanın soğutma
yüküne bağlıdır. Soğutma yükünün önemli bir kısmını ise pencerelerden geçen güneş
ışınımı oluşturmaktadır. Bu nedenle pencerelerden geçen güneş ışınımının ısı kazancı olarak
doğru bir şekilde hesaplanması, hem sistemin ilk yatırım ve işletme maliyetleri hem
de konfor şartları açısından önemli bir etkiye sahiptir. Güneşten gelen ısı kazancı, bazı
enlemler için tablolardan alınabilir veya tüm yerel parametreler biliniyorsa hesaplama
sonucu tahmin edilebilir. Yatay düzleme gelen güneş ışınımı ölçülmesine ve literatürde
kolaylıkla bu değerlere ulaşılmasına rağmen, eğik yüzeye gelen güneş ışınımı deneysel
amaçlar dışında doğrudan ölçülmemekte ve yerleşim yerleri için bu değerler mevcut değildir.
Bu çalışmada, Batman ili için uzun dönem güneş ışınım verileri kullanılarak değişik
yönler için eğik yüzeylere gelen güneş ışınım değerleri aylık olarak tespit edilmiştir.
Güneye yerleştirilmiş kollektörler için en uygun açılar belirlenmiştir. Ayrıca ısı kazancı
hesaplamalarında kullanılmak üzere camdan geçen güneş ışınımı tek ve çift cam pencereler
için hesaplanarak elde edilen veriler tablolarda verilmiştir.