Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Necmettin Sezgin, Ramazan Tekin, Abidin Çalışkan

NO Makale Adı
1356118552 Örüntü Tanımada Hopfield Ağının Kullanılması

Bilgisayar teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişmesi akıllı sistemlerin insan yaşamının
birçok alanında kullanılmasını artırmıştır. Bu alanlardan birisi de alfa nümerik
karakterlerin otomatik olarak doğru bir şekilde tanınması, istenen bir objenin tespit
edilmesi ve seçilmesidir. Hopfield ağı, gürültülü veya bozuk olan desenin kısmi
ipuçlarından ve önceden depolanmış desenlerden yararlanarak bu deseni düzeltebilen
karakteristik bir yapıya sahiptir. Bu süreçte ağ, girdi örüntüsünde yapılan her
ufak değişimin ardından örüntü enerjisini yeniden hesaplayarak morfolojik dönüşümünün
kontrolünü sağlar ve bu örüntünün daha önce öğrendiği başka bir örüntüye
yakınsamasını zorlar. Bu benzetişim işlemi, enerjideki değişkenlik durağan olana
dek sürer. Nesnelerin otomatik olarak tanınması, seçilmesi ve işlenmesi gibi işlemden
sorumlu bir ağın kullanıldığı akıllı sistemler özellikle robotik alanında önemli bir
yere sahiptir. Bu çalışmada Hopfield ağ yapısını kullanarak örüntü tanıyan bir sistem
geliştirilmeye çalışılmıştır.