Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mümtaz Mutluer, Osman Bilgin

NO Makale Adı
1356117853 Permanent Magnet Senkron Bir Motorun Tasarımının Optimizasyonunda Genetik Algoritma Uygulaması

Kalıcı mıknatıslı senkron motorlar, yüksek moment/hacim oranları ve özellikle
yüksek verimlerinden dolayı, 1985 yılından itibaren endüstriyel uyuglmarda tercih
edilmektedir. Kalıcı mıknatıslı senkron motorların verimini belirleyen temel faktör
rotor sargılarının olmaması olsa da, tasarım parametrelerinin ve kalıcı mıknatıslı
senkron motor tasarım modelinin etkin seçimi de verimi etkilemektedir. Bu çalışma
konsantre-sargılı yüzey-mıknatıslı bir kalıcı mıknatıslı senkron motorun tasarım optimizasyonunu
amaçlamaktadır. Ön analitik tasarımı ve daha sonra genetik algoritma
kullanılarak sezgisel tasarım optimizasyonu çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar sonlu
eleman analizi sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Neticede sonuçların kabul edilebilir
olduğu görülmüştür.