Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Murat Batan

NO Makale Adı
1356117847 Diyarbakır ile Batman İlleri İklim Verilerinin Lineer Regresyon ile Karşılaştırılması ve Ilısu Barajı Sonrası Batman İlinin Gelecek İklim Verilerinin Elde Edilmesi

Sulama, enerji,taşkın kontrolü,akarsu düzenlemesi vb. gibi birçok amaç için
yapılabilen barajların ekoloji üzerine olumlu veya olumsuz etkileri bilinmektedir.
Bu etkilerin şüphesiz en önemlilerinden biri de bölge ikliminde meydana gelen değişimdir.
Bu değişimi incelemek ve henüz inşası bitirilmemiş Türkiyede 4. Büyük
HES olma özelliğini taşıyan Ilısu Barajı’nın inşaatının bitiminden sonraki yıllar için
geleceğe yönelik Batman ilinin önemli iklim verilerini elde etmek için aynı bölge iklimine
sahip, Diyarbakır ile Batman illeri iklim verileri Lineer regresyon yöntemiyle
karşılaştırılmış. Aylık Ortalama Sıcaklığın(Co) regresyon katsayısı (R2)0,993, aylık ortalama
buharlaşma(mm)’nın regresyon katsayısı (R2)0,852,aylık ortalama nisbi nemin
(%) regresyon katsayısı (R2)0,812 çıkmıştır. Bu iklimsel uyumdan dolayı 1997 yılında
Diyarbakır’da inşası tamamlanan Karakaya ve Kralkızı barajları öncesi ve sonrası iklim
verilerindeki değişim Batman’a uygulanıp Ilısu barajının inşasının tamamlanmasından
sonraki (2014 yılından sonra) iklim verileri tahmini yapılmış, grafikleri çizilmiştir.