Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mahmut DİRİK, Edip TAŞKESEN, İhsan EKİN, Dilan ALP

NO Makale Adı
1356117839 Bilişim Çağında Sanal Yaşamın Gerçek Yaşama Yansıması

Günümüzde teknolojinin geliştirilmesi ve kullanılması insan yaşamına olumlu
ve olumsuz birçok etki yapmaktadır. İnsanın kendini tanıması istikametinde sınır
tanımayan çabalar ve keşifler ile yeni yeni icatlar gerçekleştirmektedir. Meydana
getirilen bu icatların laboratuvar ortamından, aile ortamına geçmesiyle teknolojiye
yakınlığımız ve somut yaşama duygusu zihnimizi işgal etmiştir.
Teknolojik gelişmelerle yaşam standartları yükselirken denge unsurları yer değişmeye
başlamıştır. Küçük bir topluluk halinde yaşayan bireyler teknolojik gelişmelerle
bireysellikten çıkıp toplumsallaşmaya, küreselleşmeye ve dünyanın değişik
noktalarındaki gelişmeleri yerinde ve hızlı bir şekilde müşahede eder olmuştur. İnsan
sinir sistemini nazara alarak geliştirilen mantıklı sonuçlar üretebilen teknolojik
aletlerin icadıyla yaşam denge unsurunun en basitinden en kapsamlısına kadar her
alanda kullanılmaya başlanılmıştır. Birçok işleri kolaylaştırdığı gibi birçok alışkanlıklarımızı,
geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi alıp götürmüştür. Özellikle internetin
hayatımıza girmesiyle birçok şey değişmiştir. Bunlardan birkaçını şöyle sıralamak
mümkündür; nice hayatlar bir monitörün önünde heba edilmiş, zararlı radyasyonlara
maruz kalınmıştır, toplum içerisinde geçen süre azalmış, insan avcıları bu teknolojiden
faydalanarak nice canlara kıymış, bilgisayarlı ortamlarda insan ilişkilerinin
önemi gittikçe azalmıştır.
Bu çalışmamızda, günümüz insanlarının bu baş döndürücü gelişmeler içerisinde
gerçek yaşamdan sanal yaşama yönelimlerinin nedenleri incelenip, kültürlerin sanal
yaşam basamağını temsil eden ana nedeninin ne olduğu, hangi oranda aktif yer
edindiği araştırılacaktır. Ayrıca, sosyal paylaşım platformunda yer alan insanlardaki
davranış değişikliği, bakış açıları ve yansıttıkları olumlu ve olumsuz yönleri gözlemlenerek
istatistikî değerlendirme yapılacaktır.