Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
İhsan Ekin, Semra Kaçar, Mehmet Başhan, Rıdvan Şeşen

NO Makale Adı
1356117118 Radix peregra (Müller, 1774) Tatlısu Salyangozunun Fosfolipit, Diaçilgliserol, Triaçilgliserol ve Total Lipidinin Yağ Asidi Dağılımı

Haziran 2009 tarihinde Sultanköy köyünden (Mardin) toplanan tatlısu salyangozu
Radix peregra’nın (Gastropoda: Pulmonata) fosfolipit, diaçilgliserol, triaçilgliserol
ve total lipit yağ asidi kompozisyonu kalitatif ve kantitatif olarak araştırıldı.
Salyangozun tüm vücut lipitleri ince tabaka kromatografi ile fraksiyonlandı. Gaz
kromatografi (GC) aleti kullanılarak salyangozun fosfolipit, diaçilgliserol, triaçilgliserol
ve total lipit yağ asidi kompozisyonu analizlendi. Yüzde dağılımda en çok
C16:0 (%20.98-%25.68), C18:1ω9 (%14.08-%18.41) ve C18:2ω6 (%8.27-%14.28) asitler
tespit edildi. Eikosanoidlerin öncül maddesi olan C20:4ω6 (%9.05) ve C20:5ω3 (%8.48)
asitlerin yüzde oranları fosfolipit fraksiyonunda daha yüksek bulundu. Total ÇDYA
oranı en fazla fosfolipit fraksiyonunda; total TDYA ile total DYA oranı ise en fazla
diaçilgliserol ve triaçilgliserol fraksiyonunda saptandı. Salyangozun diaçilgliserol ile
triaçilgliserol fraksiyonları kalitatif ve kantitatif olarak benzerlik gösterdi.