Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
İdris Demir

NO Makale Adı
1356116820 Nakliye Sektöründeki "Enerji Kültürü Çercevesi"- Uluslararası petrol endüstrisi Üzerindeki Etkileri

Bilişsel normlar, enerji pratikleri ve materyal kültür gibi etmenler enerji kültürü
çerçevesinin oluşmasını sağlayan enerji ile çalışan ürünleri kullanan tüketicilerin
davranışlarını belirleyen unsurlardır. Enerji tüketim kalıpları üzerindeki kültür temelli
bu yaklaşım, yansımalarını enerji kaynaklarının nihai tüketim oranları üzerinde
doğrudan etkisi olan hayat tarzları üzerinde gösterir. Nakliye sektöründe kullanılan
enerji tüketim araçlarının temel yakıtı petrol ürünleri olduğu için, nakliye sektöründeki
tüketicilerin tüketim kalıplarının uluslararası petrol endüstrisinin tümü üzerinde
yansımaları olacaktır. Orta Doğu bölgesinin nev-i şahsına münhasır konumu daha
da önem kazanacaktır. Bunun dört temel nedeni vardır: birincisi, Orta Doğu bölgesindeki
rezervlerin büyüklüğüdür. Orta Doğu bölgesinin artan önemine doğrudan
katkı yapan ikinci neden arama tarama, sondaj ve üretim maliyetlerinin düşüklüğüdür.
Üçüncü neden, Orta doğu bölgesinin coğrafi konumundan kaynaklanmaktadır.
Dördüncü neden ise Orta Doğu bölgesindeki rezervlerin ek üretim kapasitesine sahip
olmasından kaynaklanmaktadır