Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Hüseyin Gürbüz, Fırat Kafkas, Ulvi Şeker

NO Makale Adı
1356104560 AISI 316L Çeliğinin İşlenmesinde Kesici Takım Kesici Kenar Formu ve Talaş Kırıcı Formlarının Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi

Bu çalışmada, kesici takım kesici kenar formu ve talaş kırıcı formlarının, talaş
kaldırmayla oluşan kesme kuvvetlerine ve yüzey pürüzlülüğüne etkisi deneysel olarak
araştırılmıştır. Deneylerde AISI 316L paslanmaz çelik malzemesi için ISO 3685’e
uygun 75° yanaşma açısına sahip SNMG 120408 formunda, CVD kaplı (M25) kalitesinde
sementit karbür kesici takımlar ile buna uygun PSBNR 2525M12 formunda takım
tutucu kullanılmıştır. Üç farklı talaş kırıcı ve kesici kenar formu (MR-MM-QM) için de
kesme derinliği ve ilerleme değeri arttığında kesme kuvvetlerinin arttığı, buna karşın
kesme hızındaki artışla birlikte kesme kuvvetlerinin azaldığı görülmüştür. Genellikle
en yüksek kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü değerleri MR talaş kırıcı formunda,
en düşük kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü değerleri QM talaş kırıcı formunda
elde edilmiştir. MR-MM-QM talaş kırıcı ve kesici kenar formu için, kesme hızındaki
artışa bağlı olarak yüzey pürüzlülüğü değerlerinin düştüğü, fakat kesme derinliği ve
ilerlemedeki artışla birlikte yüzey pürüzlülüğü değerlerinin artığı görülmüştür