Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Filiz AKBAŞ, Çiğdem IŞIKALAN, Davut BAŞARAN, Süreyya NAMLI

NO Makale Adı
1356039739 Kivi (Actinidia deliciosa ) nın İn Vitro Ortamda Çimlendirilmesi

Kivi (Actinidia deliciosa) tohumlarının in vitro şartlarda çimlendirilmesine, materyal
şekli, Murashige Skoog besi ortamı (MS) konsantrasyonu, şeker çeşidi (sakkaroz,
maltoz ve dekstroz) nin etkisi ayrı ayrı araştırıldı. 30 g/l sakkaroz ve ¼ MS in,
Kivi (Actinidia deliciosa) tohumları için ideal çimlenme ortamı olduğu saptandı.
Ayrıca tohumların çimlendirilmesine bir sitokinin olan BAP (6-Benziloaminopurin)
konsantrasyonlarının (0.5-1.0-2.0-4.0-6.0-8.0 mg l-1 ) etkisi test edildi ve 2.0 mg l-1 BAP
içeren MS besi ortamının en iyi sonucu verdiği belirlendi. Elde edilen sürgünler, 1.0
mg l-1 NAA (naftalen asetik asit) lı besi ortamında köklendirilerek in vivo şartlara
adaptasyonu sağlandı.