Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Erdem Çiltepe, Hüseyin Gürbüz, Ulvi Şeker

NO Makale Adı
1356039423 Tasarım ve İmalat İçin Malzeme Seçimine Yönelik İnternet Tabanlı Bir Yazılım Geliştirilmesi

Malzeme seçimi, tasarımda en önemli ve vazgeçilmez unsurlardan biridir. Malzemelerin
çok çeşitli yapı ve özelliklere sahip olması, tasarımcıyı malzeme seçiminde
daha dikkatli ve bilinçli olmaya itmektedir. Dolayısıyla bunun sağlanması için
malzemeler hakkında ve malzeme seçimi konusunda belli bir bilgi düzeyine sahip
olunması gerekir. Kullanım yerleri dikkate alındığında, hangi malzemenin en uygun
olduğu ve malzeme seçiminde hangi yöntemin tercih edileceğinin oldukça önemli olduğu
ortaya çıkmaktadır. Bilgisayar ortamında uygun programlama dili yardımıyla
yazılmış programlar kullanılarak, isteklere uygun, ideal ve alternatif çözümler ortaya
çıkabilmektedir. Bu çalışmada tasarımda ihtiyaç duyulan malzemenin internet ortamında
“PHP” programlama dili ve “MYSQL” veritabanı yardımıyla, girilen verilere
göre en uygun şekilde seçilmesi hedeflenmiştir. Her alanda malzeme üreticisi ve tüketicisi
arasında sorunları en aza indirmeyi hedefleyen bu çalışma yeni veri girişlerinin
yapılmasına da imkân sağlamaktadır.