Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Emin El, Gülşah Çakmak, Zeki Argunhan, H. Lütfi Yücel, Cengiz Yıldız

NO Makale Adı
1356038616 Güneş Enerjili Havuz Tipi Damıtıcının Isıl Analizi

Suyun kullanım amacına yönelik olarak istenilen kaliteye getirilmesi için arıtılması
işlemi su yönetimi açısından önemli alanlardan biridir. Bu çalışmada, bu amaç
için güneş enerjili damıtma sistemleri ve bu sistemleri oluşturan bileşenler incelenip
güneş enerjili havuz tipi bir damıtıcının ısıl analizi yapılmıştır. Örnek bir model üzerinde
sayısal benzetim yapılmış ve elde edilen teorik sonuçlar yorumlanmıştır. Böylece
kurulması planlanan sistemin daha verimli olması için gerekli tasarım şartları
ortaya konmuştur.