Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Durmuş Ali Eroğlu, Mehmet Sönmez, Ayhan Akbal

NO Makale Adı
1356038333 Kablosuz Haberleşme Sistemlerinde Mux ve Switch Tabanlı Gerçek Zamanlı Modülatör Tasarımı ve Bit Hata Oranının Hesaplanması

Kablosuz haberleşme sistemleri son yılarda kullanım alanı artan haberleşme
sistemleridir. Bu sistemlerin kullanımlarının artmasına bağlı olarak modülatör tasarımı
da önemli hale gelmiştir. Kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanılan modülatör
tasarımında ikili modülasyon tekniklerinden BPSK (Binary Phase Shift Keying:
İkili Faz Kaydırmalı Anahtarlama) en çok kullanılan modülasyon tekniklerindendir.
Bu çalışmada iki farklı gerçek zamanlı sistemde tasarlanan BPSK modülatörleri çıkışındaki
işaretlerin benzetim sonuçlarına yer verilmiştir. Tasarlanan modülatörlerden
birisi MATLAB/Simulink programı kullanılarak oluşturulmuştur. Diğer modülatör
ise FPGA derleyicisi Quartus II 9.1sp2 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
FPGA derleyicisinde tasarlanan modülatör mux tabanlı olarak gerçekleştirilmiştir ve
iletilmek istenen veri bitinin durumuna göre (1 ya da 0 olma durumu) veri transferi
gerçekleştirilmektedir. MATLAB/Simulink programında ise mux yerine switch
kullanılarak modülatör tasarlanmıştır. Ayrıca yapılan çalışmada BPSK modülasyon
tekniğinin bit hata oranı (BER: Bit Error Rate) MATLAB programı kullanılarak çizdirilmiştir.