Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Burhan DAŞ, Fetullah ARIK, Alican ÖZTÜRK, Osman ALTAY

NO Makale Adı
1356037668 Krom Madenciliği ve Geçmişten Günümüze İnsanlık Tarihi Üzerindeki Etkileri

Değişmekte ve sanayileşmekte olan dünyamızın gelişimi yeni bulunan madenler
ve bu madenlerin kullanım alanlarıyla ilişkili olmuştur. Madenlerin bulunması ve
kullanılması insan hayatında köklü değişikliklere neden olduğu gibi eski zamanlara
da isimlerini vermiştir (Taş devri, Tunç devri, vb.).
Krom, tarihi çok eski olmayan bir metal olup 1797 yılında keşfedilmesine rağmen 20.
Yüzyılın başlarında kullanılmaya başlanmıştır. Sert, parlak, ısıya ve darbeye karşı
dayanıklı bir metaldir. Evlerde, mutfak eşyalarından savunma sanayine kadar birçok
alanda kullanılmakta olup gün geçtikçe kullanımı artmaktadır. Kromun özellikle
savunma sanayinde kullanımı, insanlık üzerindeki etkilerini ve jeopolitik önemini
arttırmıştır.
En fazla bulunan ve işletilebilen tek krom minerali kromittir. Kromit erken magmatik
evrede kristalleşmenin başlangıç aşamasında, magmatik farklılaşma sonucu
kristalleşir. Kromun stratiform ve alpin tipi krom yatakları olarak ekonomik öneme
sahip iki tip yatak oluşumu vardır. Günümüzde krom üretimi başta Güney Afrika
Cumhuriyeti olmak üzere belli başlı ülkelerde yapılmaktadır. Türkiye kromları kalite
bakımından aranan kaynaklar olup üretimde ilk sıralarda yer alır. Türkiye’de ortaya
çıkarılan yatakların yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen çok önemli bölgeler vardır.
Geçmişten günümüze kadar devletlerin kaderini değiştiren ve uğruna savaşlar yapılan
yeraltı kaynakları giderek tükenmektedir. Bu kaynaklar gelecekte de insanlık
tarihi üzerindeki etkilerini devam ettirecektir. Yeraltı zenginliklerini koruyan ve değerlendiren
ülkeler kültürüne sahip çıkan ülkeler gibi yükselecek ve gelişecektir.