Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Burak Tanyeri, Cengiz Öner, İlker Temizer

NO Makale Adı
1356037324 Batman İli Tarımsal Faaliyetleri ve Biyo-Yakıt Üretme Potansiyeli

Yapılan bu çalışmada Batman ilindeki tarımsal etkinlikler ve hayvancılık ile
ilgili üretimin kapasitesi araştırılmıştır. Petrol kökenli yakıtların tükenme eğilimine
girmiş olmasından dolayı, bilim ve sanayi dünyası alternatif yakıtlara yönelmiş
durumdadır. Literatür ışığında biyo-yakıt uygulamaları incelenerek Batman ilinde
üretilebilecek biyo-yakıt türleri ve toplam potansiyeli tablolar eşliğinde verilmiştir.
Sonuç olarak ilin geçim kaynağının büyük bir bölümünü oluşturan tarımdan elde
edilecek tarımsal atıkların enerjiye dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir