Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Ali Akın Akyol, Yusuf Kağan Kadıoğlu

NO Makale Adı
1356036525 Hasankeyf Artuklu Köşkü Arkeometrik Çalışmaları

Hasankeyf Artuklu Köşkü’nün korunmasına yönelik arkeometrik incelemeler
2010 Yılı Koruma ve Onarım Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Köşk yapılarına ait
arkeolojik malzemeler ve bozulma sonucu taş yüzeylerde oluşan kalker tabakası örnekleri
öncelikle gruplandırılarak kodlanmış, sonrasında da fotoğraflanarak belgelenmiştir.
Arkeometrik incelemeler kapsamında örneklere fiziksel, kimyasal ve petrografik analizler
uygulanmıştır. Arkeometrik analizler, köşk yapılarında yoğunlukla kireçtaşları ve
yanında kumtaşı ile bazalt türü kayaçların kullanıldığını göstermiştir. Taşlar petrografik,
lokasyon farkı ve fiziksel özelliklerine göre değişen özelliklere sahiptir. Kireçtaşlarında
bulunan yüksek orandaki tuzlanmanın kaynağını çevresel etkilerle toprak rezervuardan
nem ile taşların bünyesine ve yüzeylerine taşınan tuzlar oluşturmaktadır. Agrega/bağlayıcı
kompozisyonu açısından değerlendirilen harç ve sıvalar oldukça benzer içeriğe sahiptir.
Harç ve sıvaların içeriğini oluşturan dere yatağına ait oldukça iri ve yuvarlanmış
yapıdaki agregalar, taşlarla benzer şekilde yerel kayaç formasyonunu yansıtmaktadır.