Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Ahmet Onay, Hakan Yıldırım, ......

NO Makale Adı
1356026882 Bitkilerin Biyoteknolojik Yöntemlerle Ticari Çoğaltımı; Mevcut ve Gelecekteki Durum

Bu çalışma ile özellikle ticari biyoteknolojik çoğaltım yöntemlerinin bugün ve
gelecekte hangi istikamette faaliyet gösterebileceklerini gündeme getirerek konu ile
ilgili farkındalık oluşturmak istenmiştir. Dünya nüfusunun hızla artmasıyla üzerinde
yaşayan insanların besin ve ilaç gereksinimi arttırdığından dolayı bitki bilimcilerinin
işi her geçen gün biraz daha güçleşmektedir. İnsanlığın gereksinim duydukları besin,
ilaç ve bitkisel ihtiyaçların giderilmesinde önemli bir rol oynamasından dolayı bitki
biyoteknolojisi uygulamaları her geçen gün artış göstermektedir. Bitki biyoteknolojisi;
çeşitli doku kültürü ve genetik mühendisliği tekniklerini kullanarak bitkilerin
moleküler seviyede iyileştirilmesinde kullanılan önemli araçlara sahiptir. Bitki hücre,
doku ve organ kültürleri bitki biyoteknolojisinin en önemli ticari çoğaltım araçlarıdır
ve birçok çoğaltma tekniğini içermektedir. Bu bağlamda öncelikle gen mühendisliği
ve transgenik bitki kavramları açıklanmış; daha sonra bitkilerin biyoteknolojik
yöntemlerle ticari olarak hangi ülkelerde ve nasıl üretildiği ile çiftçilerin transgenik
bitkileri niçin ürettikleri irdelenmiştir. Ayrıca, son zamanlarda gündemde olan biyoteknolojik
ürünlerin çevreye herhangi bir etkisinin olup olmadığı ile gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde bitki biyoteknolojisinin etkilerinin neler olduğuna da değinilmiştir.
Bitki biyoteknolojisinin bitki ıslahı ve ziraatına nasıl uyum sağladığı; in
vitro çoğaltım için kullanılan teknikler, personel ihtiyacı gibi programların ana hatları
şemalarla gösterilmiştir. Çalışmada son olarak ekonomik öneme sahip bitkilerin
kitlesel üretimi için gerekli hususlar tartışılarak; Türkiye ve Dünya’da biyoteknolojik
ürünlerin üretildiği önemli ticari firmalar sunulmuştur. Biyoteknolojik yöntemlerle
çoğaltmanın ekonomik uygunluğu da tartışılmıştır.