Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Abidin Çalışkan, Emrullah Acar, Yılmaz Kaya

NO Makale Adı
1356026641 GLCM Tabanlı k-NN Sınıflandırıcı Modeli ile Avuç İçi Tanıma Sistemi

K en yakın komşuluk algoritması, sınıflandırma problemini çözen bir
algoritmadır. Sınıflandırma, yeni bir imgenin özniteliklerini inceleme ve bu imgeyi
önceden tanımlanmış bir sınıfa atamaktır. Önemli olan, her bir sınıfın özelliklerinin
önceden belirlenmiş olmasıdır.Bu çalışmada Hongkong Politeknik Üniversitesi veritabanına
ait avuç içi imgeleri kullanılmıştır. El imgeleri ön işlemden geçirildikten
sonra avuç içi imgeleri elde edilmiştir. Gri seviye eş oluşum matrisi (GLCM) metodu
kullanılarak her bir imgeden öz nitelik parametreleri elde edilmiştir. Bu parametreler
k en yakın komşuluk algoritması (k-NN) sınıflandırıcısının girişine verilerek performansı
en iyi sistem tasarlanmıştır. Sonuç olarak en iyi performans k=1 komşuluk
yapısında % 91.4 olarak gözlemlenmiştir.